NOZ-IBSO-0.625-TI-004E

$ 130.00


Tube spout welded (Titanium)