Neck Bander Model TRU-NB1| TRU-NB1-03STRUCTURE | ELECTRIC PANEL TOUCH & PROTECTION | TRU-NB1-03 |TRU-NB1-05 |TRU-NB1-07 V21 | TRU-NB1-09| TRU-NB1-15| TRU-NB1-17 V22|

 

Item Part No. Part Name Price
2 AEL-2415-5089-005 Air Cylinder- 1.5 Bore-9/16 Stroke (P/N: 2415-5089-005)
4 TRU-NB1-03-024 Air Cylinder Holder 
6 ANSI B18.2.2- 1/2-13 Hex Nuts (Inch Series) Hex Jam Nut
8
TRU-NB1-03-016 Sliding Plate Block
10
TRU-NB1-03-012 Cutter Base Assembly
12 TRU-NB1-03-014 Slide Plate
14 TRU-NB1-03-018  Male Blade
16 TRU-NB1-03-010_MIR Slide Rails-B
Item Part No. Part Name Price
18 TRU-NB1-03-004 Bander Stop Guide
20
TRU-NB1-03-006 Stop Guide Holder-A
22
TRU-NB1-03-008 Stop Guide Holder-B
24 VUH07-U10-5/32AU Vacuum Generator VU
26 TRU-NB1-03-002E Blade Support Bracket
28 TRU-NB1-03-010 Slide Rails-A
30
TRU-NB1-03-020 Vaccum Generator VU Holder 
32
TRU-NB1-03-022E Spacer
34 PNG-116-N Suction Cup PNG-116-N